MS Production – Martin Studecký

se zabývá kompletním zpracováním a výrobou reklamních a propagačních filmů, dokumentů, reklamních spotů pro celoplošné televize a hudebních videoklipů.

MS Production zajišťuje výrobu jazykových mutací, ozvučení a dabing filmových snímků. Materiál je zpracováván dle požadavku ve formátech 4K nebo FULL HD profesionálními videokamerami a fotoaparáty při použití moderní filmové techniky jako např. steadicam, glidecam, gimbal, slider nebo dron. Každá zakázka je řešena zcela individuálně, a proto zpracování i cena jsou věcí dohody. Pro bližší představu o provedení jsou na tomto webu ukázky z tvorby.

MS Production – Martin Studecký již řadu let spolupracuje s produkčními společnostmi Ponte Records, Bontonfilm či LA Taupe.

Martin Studecký a Kolář

Videoklipy:

Při výrobě videoklipů je důležitá spolupráce přímo se zpěváky či kapelami. Martin Studecký se zabývá tvorbou scénářů k videoklipům, režií, natáčením, střihem, animacemi nebo efekty. Podoba klipu je vždy konzultována s umělcem, neboť spolupráce na vytvoření videoklipu podle představ zpěváka je velmi důležitá.

Reklamní filmy:

Při výrobě reklamních filmů MS Production – Martin Studecký spolupracuje s několika reklamními a produkčními agenturami. Zabývá se nejen samotným ztvárněním filmu, tedy natáčením a postprodukčním zpracováním, ale i rozpracováním námětu do podoby scénáře, výrobou autorské hudby a zajištěním komentáře, včetně profesionálního hlasu dle požadavků klienta.

Reklamy:

Při výrobě a zpracování reklam je vždy důležitá komunikace se zadávající agenturou. V tomto směru MS Production – Martin Studecký spolupracuje se zadavateli na námětu reklamy, rozpracování scénáře, režijním zpracování díla a jeho tvorbě. MS Production –  Martin Studecký se zabývá produkčním, výrobním a postprodukční zajištěním, včetně animací, výrobou autorské hudby, tvorbou textu či reklamního sloganu.

Divadelní spoty:

Součástí tvorby Martina Studeckého  je výroba divadelních spotů určených k propagaci představení. Tyto spoty jsou požívány hlavně na sociálních sítích, propagačních obrazovkách či obrazovkách ve foyer divadel.

Filmové spoty:

Martin Studecký již řadu let spolupracuje s filmovou společností Bontonfilm na výrobě video spotů určených k propagaci nových filmů vstupujících do našich kin. Kromě vysílání v celostátních televizích jsou čím dál více využívána sociální média a tomu je přizpůsoben formát obrazu, dálka spotu, obsah a forma provedení spotu.

Dokumentární film:

Při zpracování dokumentů MS Production – Martin Studecký  vychází z požadavků zadavatele a je vždy nutné spoluprací s klientem dosáhnout patřičné výpovědní hodnoty. Při této činnosti zajišťuje Martin Studecký nejen technické natáčecí prostředky, ale i scénáristickou, režijní a dramaturgickou složku dokumentu. Při zpracování řady dokumentů spolupracuje Martin Studecký s režisérem Georgem Agathonikiadisem nebo společností Ponte Records.

Video dokumentace z akcí, průběhů staveb, časosběry:

Při zpracování záznamu z akcí se MS Production – Martin Studecký snaží o zachycení dokumentární autentičnosti a to bez ohledu na druh akce. Vždy je důležité, aby byl záznam „koukatelný“ a zajímavý i pro třetí osoby. To stejné platí i pro dokumenty z průběhů staveb. Velmi zajímavou formou jsou v tomto směru časosběrná videa (TIMELAPS).

Ostatní:

Martin Studecký také zajišťuje vytváření videoprojekcí pro potřeby zpěváků (Petr Kolář, Sisa Sklovska atd.) i pro další subjekty, např. divadelní  projekce  MS production se zabývá reklamní grafikou pro velkoplošné televize, záznamy koncertů, sportovními sestřihy a spolupracuje též s regionálními štáby ČT, TV Nova a TV Prima.